>

05.10.2017 Počeli radovi na povećanju broja check-in šaltera i proširenju sistema traka za prtljag

Kako je i bilo najavljeno, u sklopu mjera za proširenje kapaciteta i poboljšanje usluga Međunarodnog aerodroma Sarajevo, otpočeli su radovi na proširenju i modernizaciji sistema tekućih traka za prtljag, te povećanja broja šaltera za registraciju putnika.

 

Sa postojećih 12, broj check-in šaltera povećat će se na 15, a u funkciju će biti stavljen jošt jedan X-ray uređaj za sigurnosni pregled prtljaga. Također novom konfiguracijom sistema za prtljag sa dvije sabirne tekuće trake značajno će se unaprijediti i pouzdanost sistema prilikom transporta, sortiranja i utovara prtljaga.

Međunarodni aerodrom Sarajevo uspostavio je neophodne procedure i osigurao adekvatne ljudske resurse kako bi se transfer prtljaga odvijao nesmetano i tijekom trajanja radova i testiranja sistema, a s ciljem konstatnog pružanja najvišeg nivoa usluge našim putnicima.   

 

S obzirom na izuzetan i kontinuiran rast broja opsluženih putnika, avio operacija, te ukupnog kargo prometa u proteklom periodu, te činjenici da se Međunarodni aerodrom Sarajevo približava broju od milijun putnika godišnje, ovaj projekat predstavlja i pripremnu aktivnost u sklopu realizacije strategije „Modernizacija i dogradnja Terminala B“.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je kroz anganžman cijelog kolektiva uvijek uspješno pristupao svim izazovima i zadacima koji nužno prate ovako značajan i ubrzan porast broja putnika i avio operacija, te će nastaviti aktivnosti s ciljem pružanja najkvalitetnije usluge našim putnicima i poslovnim partnerima.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji