>

13.10.2017 Simulacija talačke krize na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održava se pokazna vojna vježba "Brzi odgovor 2017". Drugi dan vježbe održana je vježba-simulacija talačke krize.
Scenariom vježbe bio je predviđen  ulazak grupe terorista u krug aerodroma s namjerom da izvedu teroristički akt, likvidiranje terorista od strane policijskih službenika, te ranjavanje talaca i pripadnika SIPE i EUFOR-a.Ukazana je hitna medicinska pomoć ranjenicima, te su  prebačeni  helikopterom u medicinsku ustanovu zbog kritičnog stanja.
Prema scenariju, teroristi su se zabarikadirali u jednoj od zgrada Aerodroma sa nekoliko talaca, te sa određenom količinom oružja, a od SIPA-e BiH se tražila podrška specijalnih timova.
Poduzete su sve predviđene aktivnosti za krizne situacije, uključujući izdavanje neophodnih obavještenja, zasjedanje nadležnih timova, informiranje nadležnih službi i institucija, te izdavanje potrebnih uputstava.Vježba je ocijenjena uspješnom.

 

 

 


 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji