>

10.11.2017 Povećan broj šaltera za registraciju putnika i modernizirane trake za prtljag

Kako je i bilo najavljeno, u sklopu mjera za proširenje kapaciteta i poboljšanje usluga Međunarodnog aerodroma Sarajevo,završeni su radovi na  povećanju broja šaltera za registraciju putnika, te je  proširen i moderniziran sistem  traka za prtljag.
Sa postojećih 12, broj check-in šaltera povećan je  na 15, a na usluzi putnicima su i dva self check-in šaltera za registraciju. U funkciju je od  sada i još jedan X-ray uređaj za sigurnosni pregled prtljaga. Također novom konfiguracijom sistema za prtljag sa dvije sabirne  trake značajno će se unaprijediti i pouzdanost sistema prilikom transporta, sortiranja i utovara prtljaga.

 

 

 

Za vrijeme radova koji su trajali mjesec dana, Međunarodni aerodrom Sarajevo uspostavio je neophodne procedure i osigurao adekvatne ljudske resurse kako bi se transfer prtljaga odvijao nesmetano i tijekom trajanja radova i testiranja sistema, a s ciljem konstatnog pružanja najviše razine usluge našim putnicima.  
S obzirom na izuzetan i kontinuiran rast broja opsluženih putnika, avio operacija, te ukupnog kargo prometa u proteklom periodu, te činjenici da se Međunarodni aerodrom Sarajevo približava broju od milijun putnika godišnje, ovaj projekat predstavlja i pripremnu aktivnost u sklopu realizacije strategije „Modernizacija i dogradnja Terminala B“.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je kroz anganžman cijelog kolektiva uvijek uspješno pristupao svim izazovima i zadacima koji nužno prate ovako značajan i ubrzan porast broja putnika i avio operacija, te će nastaviti aktivnosti s ciljem pružanja najkvalitetnije usluge našim putnicima i poslovnim partnerima.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji