>

22.02.2018 Sastanak o postupanju u slučaju kriznih zdravstvenih situacija

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održan je sastanak- tzv.Vježba za stolom, na  kojem su razmotrena zaduženja različitih odgovornih sudionika  u slučaju kriznih zdravstvenih situacija i medicinskih hitnih slučajeva, u odnosu na raspoložive resurse i procijenjeno vrijeme.
Razmatrana je situacija kada se od kapetana zrakoplova dobije informacija da se u zrakoplovu koji bi trebao sletjeti na Međunarodni aerodrom Sarajevo nalazi zdravstveno suspektan putnik na virus neke izuzetno zarazne bolesti, zbog čega prijeti epidemija. Analizirane su odgovornosti i radnje koje nakon toga trebaju izvršiti svi involvirani u ovaj događaj.

 

Akcije koje su razmatrane na ovom sastanku su sukladne  Planu djelovanja na AP SJJ u kriznim zdravstvenim situacijama i medicinskim hitnim slučajevima, dokument koji je Međunarodni aerodrom Sarajevo donio u skladu sa odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH i po  preporuci Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH  i Svjetske zdravstvene organizacije.

 

Cilj ovog Plana jeste implementirati preporuke IHR WHO (International Health Regulation World Health Organization) i Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine za svaku konkretnu kriznu zdravstvenu situaciju ili medicinski hitni slučaj, te neutraliziranje ili umanjenje efekata konkretne krizne zdravstvene situacije ili medicinskog hitnog slučaja na zaposlenike, putnike i javnost.

 

 

Plan predviđa angažman uposlenika Međunarodnog aerodroma Sarajevo, BHANSA-e odnosno Jedinice za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole leta, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Spasilačko-vatrogasne službe na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, Federalne granične sanitarne inspekcije, Carinske ispostave Aerodrom Sarajevo, Jedinice granične policije na aerodromu Sarajevo, aviokompanija i brojnih drugih...
Plansko i koordinirano djelovanje odgovornih subjekata prilikom rješavanja krizne zdravstvene situacije ili medicinskog hitnog slučaja, uključivanje ljudskih i materijalnih resursa te prenošenje kvalitetnih informacija javnosti bio je fokus današnje vježbe. Svi sudionici sastanka pokazali su spremnost, koordinaciju i suradnju u slučaju krizne zdravstvene situacije.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji