>

12.03.2018 Međunarodni aerodrom Sarajevo provodi anketu Ocjena zadovoljstva putnika

 

Svjesni potrebe za stalnim poboljšanjem kvaliteta usluga koje pružamo, te s obzirom da nam je u tome iskustvo naših putnika od izuzetne važnosti, Međunarodni aerodrom Sarajevo provodi anketu Ocjena zadovoljstva putnika.
Na odlazećim gate-ovima je dostupna kutija sa anketnim listićima sa pitanjima i poljem za dodatne komentare. Ljubazno molimo putnike da uzmu učešće u ovoj anketi, te da na postavljena pitanja odgovore upisivanjem znaka X u odabranu rubriku, upišu dodatne komentare ukoliko ih imaju, te da popunjeni upitnik ubace u anketnu kutiju.
Cilj  ankete je poboljšanje kvaliteta naših usluga u skladu sa Vašim zahtijevima i očekivanjima, te ćemo cijeniti svaki Vaš komentar ili sugestiju.


Vaš Međunarodni aerodrom Sarajevo

 

 


Sarajevo Airport Magazine
reklama za mastercard

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji