>

14.03.2018 Održan sastanak između predstavnika Aerodroma i predstavnika aviokompanija

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo održan je sastanak između predstavnika aerodroma i brojnih aviokompanija koje operiraju sa aerodroma Sarajevo. Tema sastanka je bila migracija sa postojećeg sistema za kontrolu odlazaka zrakoplova, putnika i stvari HP DCS na novi sistem Res2/Iport DCS.
Taj sistem kompjuterski automatski kompletira  podatke putnika koji su potrebni za prijavljivanje na let, te procesuira radnje vezane za štampanje bording karata, prihvatanje i sortiranje prtljaga, ukrcavanje putnika i prateće radnje. Prelazak na ovaj sistem predstavlja izuzetno kompleksan zadatak i   strateški je  korak u pravcu osuvremenjivanja rada Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Prelazak na novi sistem značajno će povećati efikasnost aerodroma u obavljanju osnovnog procesa,  te dodatno unaprijediti razinu  i kvalitet usluga koje Međunarodni aerodrom Sarajevo pruža svojim poslovnim partnerima i korisnicima.

 

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji