>

09.11.2018 Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo svečano predstavljena nova navigaciona procedura za slijetanje aviona

Danas je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo svečano predstavljena nova navigaciona procedura za slijetanje aviona

Riječ je o proceduri čije uspostavljanje predstavlja važan iskorak, ne samo za Međunarodni aerodrom Sarajevo, nego i za Bosnu i Hercegovinu, koja je ovim činom ušla u krug država, koje kao izvor navigacijskog signala koriste globalni sistem satelitske navigacije.

Uvođenje ove procedure rezultat je predanog i zajedničkog rada svih involviranih učesnika u ovaj projekat, uključujući: aviokompaniju flydubai, pružatelja usluga u zračnom prometu NATS iz Velike Britanije, koja je dizajnirala samu proceduru, Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Međunarodni aerodrom Sarajevo, te Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH, koja je odobrila uvođenje ove procedure.

Direktor Sektora saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, g. Nermin Zijadić prisutne je upoznao sa bitnim prednostima pomenute procedure, kao sto su: povećana bezbjednost, smanjeni broj kašnjenja, gužve i zagušenja na aerodromima, kao i povećanu propusnost zračnog prometa, što se direktno odražava i na njegovu efikasnost.

“PBN(Performance Based Navigation), obećava i ekonomske koristi. Na primjer, Aerodrom u Atlanti je poboljšao operacije uspostavom procedura ovog tipa, što je rezultiralo uštedom goriva za čak 34 miliona dolara godišnje”, kazao je Zijadić.

Prisutnim zvanicama obratio se i Safety Manager ispred Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, g. Vlado Jurić,

“SARAJEVO (LQSA) RNAV (GNSS) RWY 12” je prva procedura ovog tipa implementirana u BiH koja će omogućiti prilaženje za slijetanja aviona i u eventualnom slučaju kvara radio navigacijske opreme na zemlji, te će na taj način direktno doprinijeti povećanju dostupnosti i osigurati kontinuitet odvijanja operacija na  Međunarodnom aerodromu Sarajevo”. kazao je Jurić.

Prvi put na pistu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, uz pomoć nove procedure, danas je sletio avion aviokompanije flydubai.

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji