>

17.12.2010 Certifikat ISO 9001 i 14001 za Međunarodni aerodrom Sarajevo

Sveobuhvatni napori menadžmenta i uposlenika J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ na implementaciji vrhunskih svjetskih standarda i poboljšanju kvalitete usluga, rezultirali su uspješno okončanim procesom certifikacije po međunarodnim ISO standardima.


Auditori ovlaštene certifikacijske kuće TÜV Thüringen e.V., po završenoj inspekciji konstatirali su da ne postoji niti jedna neusklađenost kako u domenu dokumentacije sistema kvaliteta i upravljanja zaštitom okoliša tako ni u implementaciji ovih procesa u praksi, a sve po zahtjevima koji se postavljaju ISO standardima 9001:2008 (sistem upravljanja kvalitetom) i 14001:2004 (sistem upravljanja zaštitom okoliša). Data je pismena garancija da je sistem kvaliteta koji je primijenjen u preduzeću usklađen sa odgovarajućim međunarodnim standardom.


Tako je J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o.,  postao jedan od rijetkih privrednih subjekata u BiH koji radne procese u potpunosti prilagođava internacionalnim standardima kvaliteta ISO 9001 i 14001.


Sistem upravljanja kvalitetom je sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornosti, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. To je sistem u kome se tačno zna ko, šta, kada i kako radi! 
Prednosti certificiranog sistema upravljanja prije svega su poboljšanje efikasnosti upravljanja, lakše rješavanje problema, moral i motivacija osoblja, bolja disciplina i imidž organizacije ali i smanjenje ponavljanja poslova, fluktuacije osoblja te rasipanja vremena i novca.


Certifikat o usklađenosti sa najnovijim međunarodnim standardima dodatni je poticaj za Međunarodni aerodrom Sarajevo da nastavi sa politikom ulaganja u razvoj preduzeća kako bi se uzlazna putanja u nivou  pruženih usluga i pozitivan trend poslovanja i dalje nastavili.


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji