>

18.05.2011 Obavještenje o dodjeli stana

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo obavještava porodice svojih zaposlenika poginulih u odbrambenom oslobodilackom ratu, penzionisane zaposlenike i ostale zaposlenike J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, koji nemaju riješno stambeno pitanje u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku dodjele i prodaje stana u vlasništvu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, broj: 01-1-2-1138/7 od 11.03.2011. god., da mogu na osnovu raspisanog oglasa podnijeti prijavu za dodjelu stana.

            Oglas je objavljen na oglasnim pločama J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo istovremeno sa danom objavljivanja ovog Obavještenja i sadrži uslove za dodjelu stana, opis stana, uslove za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana, kriterije za utvrđivanje rang liste i dokaze kojima se utvrđuju kriteriji za dodjelu stana.

            Prijava sa potrebnom dokumentacijom, na propisanom obrascu, dostavlja se na adresu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, ulica Kurta Schorka br. 36, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Komisija za dodjelu i prodaju stana u vlasništvu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo - NE OTVARATI”.

            Rok za dostavu prijave sa dokumentacijom je 30 dana od dana objavljivanja  oglasa.

            Ovo obavještenje, oglas i obrazac prijave, možete naći na web stranici J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo  www.sarajevo-airport.ba;  wap.sia.ba.

            Za sve informacije možete se obratiti lično, na adresu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo ili putem kontakt telefona, broj: 033/289-116 (kontakt osoba: Jasmina Karakaš, predsjednik Komisije za dodjelu stana), svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 sati.

 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

  

U Sarajevu, 18.05.2011. god.

U P R A V A

J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji