>

20.06.2011 Izveštaj o zaštiti okoliša za 2010

Ovo je prvo službeno izdanje godišnjeg izvještaja o zaštiti okoliša J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo  d.o.o. (MAS). Novo poglavlje u upravljanju okolišem na aerodromu je započeto 2009. godine. Već u 2010. godini je uveden sistem upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima Međunarodnog standarda ISO 14001, certificiran od strane nezavisnih vanjskih stručnjaka. Iste godine MAS je dobio i Okolinsku dozvolu koju izdaje nadležno ministarstvo.

MAS bilježi rast prometa što ima potencijalne uticaje na okoliš. Kako ti uticaji ne bi narušili okruženje, uspostavljen je sistem upravljanja okolišem. Politika okoliša obavezuje kontinuirano planiranje, provođenje, provjeravanje i ocjenjivanje učinkovitosti poduzetih aktivnosti usmjerenih ka zaštiti okoliša kroz ispunjenje zahtjeva, sadržanih u međunarodnim normama i propisima, te zakonskim regulativama.

Sadržaj ovog izvještaja bazira se na težištu da se pokaže savjesnost, volja i želja za unapređenjem zaštite okoliša na MAS-u, a samim tim i održivog razvoja. Jedan od ciljeva nam je da na ovaj način informiramo javnost o zaštiti okoliša sa svim relevantnim podacima uspostavljenog monitoringa i poboljšanjima....

KOMPLETAN IZVJESTAJ


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji