>

27.06.2005 Najbolji aerodrom u Evropi do 1,000.000 putnika

Međunarodni aerodrom "Sarajevo" dobio je nagradu kao najbolji aerodrom u Evropi do 1,000.000 putnika na 15-tom kongresu ACI - EUROPE, AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL, koji je održan u Minhenu od 22. - 24.06. o.g. Pored Međunarodnog aerodroma Sarajevo nagrade su dobili slijedeći aerodromi:

Frankfurt - najbolji aerodrom u Evropi preko 25 mil. putnika,
Atina - najbolji aerodrom u Evropi od 10 - 25 mil. putnika, 
Riga - najbolji aerodrom u Evropi od 1 - 10 mil. putnika


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji