>

18.10.2011 Novi režim parkiranja

Svi korisnici parkinga ulaze na parking na ulaz sa dvije ulazne rampe , a izlaze na dva izlaza – tri rampe.  Parkiranje ispred Terminala B je dozvoljeno samo korisnicima uz najavu Službi sigurnosti.

Vozila koja dolaze na Aerodrom, a koja ne koriste usluge parkinga, izlaze sa Aerodroma kroz parking .

 


Sarajevo Airport Magazine

Oglasna ploča
Politike ISU i Okolinski izvještaji