Nabavke za 2021 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Mašinska ulja i maziva U toku Otvori
Proširenje platforme - Prva faza i sanacija pozicije parkiranja zrakoplova 1 U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga baždarenja, preventivnog i interventnog servisa za opremu proizvođača MOVENTOR OY Finska (na period od 3 godine) U toku Otvori
Akumulatori za aerodromsku mehanizaciju. U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga servisa motornih rolo vrata proizvođača HOERMANN (za period od četiri godine) U toku Otvori
Osiguranje vozila A/O, A/K i A/N. U toku Otvori
Migracija i trogodišnje pružanje usluga sistema kontrole odlazaka putnika, prtljaga i zrakoplova (DCS – departure control system) i sistema uparivanja prtljaga (BRS – baggage reconciliation system) U toku Otvori
Ljekarski pregledi za uposlenike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada (RMPUR) Završeno Otvori
Autodesk licence Završeno Otvori
Kancelarijski materijal. U toku Otvori
Nabavka, izrada i montaža elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za kamione proizvođača SCANIA CV AKTIEBOLAG ŠVEDSKA (za period od četiri godine) U toku Otvori
Proširenje CUPPS sistema U toku Otvori
Barijere za saobraćajno rješenje Završeno Otvori
Dnevna, sedmična i mjesečna štampa Završeno Otvori
Hemikalije za odleđivanje operativnih površina. U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norveška i push back proizvođača Goldhofer AG, Njemačka (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Industrijska sol za posipanje kolovoza. U toku Otvori
Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti. Završeno Otvori
UPS uređaji. U toku Otvori
Kasetne metlice za aerodromske četke U toku Otvori
Održavanje informacionog sistema POINT Završeno Otvori
Proširenje hardware-skih resursa sistema za video nadzor. Završeno Otvori
Proširenje software-skih resursa sistema za video nadzor. Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TEHOLOGIES LIMITED AEROTECH Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
USLUGE PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU Završeno Otvori
Izrada projekta i prateće dokumentacije "Novo saobraćajno rješenje kompleksa MAS - Land side" Završeno Otvori
FIDS monitori Završeno Otvori
Preprojektovanje Glavnog projekta proširenja Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Eksterna revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu Završeno Otvori
UPS 50kVA za DNC Završeno Otvori
Elektro materijal U toku Otvori
Mrežna oprema Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača POWER STOW A/S Danska U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova UPS -ova proizvođača “Socomec” (na period od 1 godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača HITZINGER ELECTRIC POWER GmbH Austrija (za period 4 godine) U toku Otvori
Pultevi za Terminal B Završeno Otvori
Oprema za kuhinju U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga preventivnog i interventnog servisa za aviomostove proizvođača AVIOBRIDGE Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GMBH Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za liftove, pokretne stepenice i usluge preventivnog i interventnog servisa za opremu proizvođača KONE O/Y Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača STILL Završeno Otvori
Osiguranje uposlenika od nezgode i invaliditeta Završeno Otvori
Usluge održavanja sistema vatrodojave Završeno Otvori
Električna energija za dodatna mjerna mjesta Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za split klimatizacione uređaje (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Propan butan u bocama (sukcesivna isporuka na period od 1 godine) Završeno Otvori
Isporuka i ugradnja novog kotla u objektu kotlovnice sa svim dodatnim instalacijama i opremom Završeno Otvori
Održavanje torbi i spremnika za transport novca Završeno Otvori
Usluge prijema, prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pružanje posebnih poštanskih usluga (izuzev EMS-a) Završeno Otvori
Usluge penetracijskog testiranja i socijalnog inženjeringa Završeno Otvori
Sanitarni pregledi radnika, radnih površina i namirnica Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za motore proizvođača DEUTZ (na period od 4 godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača VW Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER Završeno Otvori
UKRCAJNE KARTICE I PRIVJESCI ZA PRTLJAG (BOARDING PASSES & BAGGAGE TAGS) Završeno Otvori
Aplikativni i sistemski software Završeno Otvori
Vatrogasno pjenilo AFFF 3% ICAO LEVEL B Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za BMS Završeno Otvori
Materijal za održavanje mašinskih instalacija Završeno Otvori
NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA TERMINAL B U toku Otvori
Osiguranje imovine od svih rizika Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva sa isporukom na pumpnim stanicama isporučioca Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge preventivnog i interventnog servisa izolacionih aparata i detektora eksplozivnih para proizvođača DRAEGER Završeno Otvori
Sistem za rukovanje prtljagom (BHS) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i rezervni dijelovi za sigurnosnu opremu proizvođača SMITHS DETECTION i CEIA Završeno Otvori
Sistem za otkrivanje eksploziva (EDS) Završeno Otvori
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.