Nabavke za 2021 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Pultevi za Terminal B U toku Otvori
Oprema za kuhinju U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga preventivnog i interventnog servisa za aviomostove proizvođača AVIOBRIDGE U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GMBH U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za liftove, pokretne stepenice i usluge preventivnog i interventnog servisa za opremu proizvođača KONE O/Y U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača STILL U toku Otvori
Osiguranje uposlenika od nezgode i invaliditeta U toku Otvori
Usluge održavanja sistema vatrodojave U toku Otvori
Električna energija za dodatna mjerna mjesta U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za split klimatizacione uređaje (na period od 2 godine) U toku Otvori
Propan butan u bocama (sukcesivna isporuka na period od 1 godine) U toku Otvori
Isporuka i ugradnja novog kotla u objektu kotlovnice sa svim dodatnim instalacijama i opremom U toku Otvori
Održavanje torbi i spremnika za transport novca U toku Otvori
Usluge prijema, prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pružanje posebnih poštanskih usluga (izuzev EMS-a) U toku Otvori
Usluge penetracijskog testiranja i socijalnog inženjeringa U toku Otvori
Sanitarni pregledi radnika, radnih površina i namirnica Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za motore proizvođača DEUTZ (na period od 4 godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača VW Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER Završeno Otvori
UKRCAJNE KARTICE I PRIVJESCI ZA PRTLJAG (BOARDING PASSES & BAGGAGE TAGS) Završeno Otvori
Aplikativni i sistemski software Završeno Otvori
Vatrogasno pjenilo AFFF 3% ICAO LEVEL B U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za BMS U toku Otvori
Materijal za održavanje mašinskih instalacija Završeno Otvori
NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA TERMINAL B U toku Otvori
Osiguranje imovine od svih rizika Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva sa isporukom na pumpnim stanicama isporučioca Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge preventivnog i interventnog servisa izolacionih aparata i detektora eksplozivnih para proizvođača DRAEGER Završeno Otvori
Sistem za rukovanje prtljagom (BHS) U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i rezervni dijelovi za sigurnosnu opremu proizvođača SMITHS DETECTION i CEIA Završeno Otvori
Sistem za otkrivanje eksploziva (EDS) U toku Otvori
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.