Catering

Catering Odjel kao dio Službe ugostiteljstva i cateringa pruža usluge pripreme i opskrbe zrakoplova hranom i pićem. U svojoj ponudi ima obroke za biznis klasu, ekonomsku klasu, VIP putnike kao i specijalne obroke na zahtjev korisnika. Dnevno se u prosjeku pripremi od 700 - 800 catering obroka.
Higijensko tehnička zaštita je na visokom nivou što pokazuju i nalazi Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju koji redovito vrši bakteriološku obradu i potvrđuje mikrobiološku ispravnost životnih namirnica.
Catering Odjel s pravom se može pohvaliti gastronomskim umijećem u pripremanju svih obroka.
Tel: + 387 33 289 150; + 387 33 289 151; +387 33 289 452
Fax: + 387 33 289 351;
E-mail: catering@sarajevo-airport.ba
SITA: SJJAPXH
Catering Odjel Međunarodnog aerodroma Sarajevo obroke isporučuje slijedećim aviokompanijama: Croatia Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines kao i obroke za Charter i VIP letove.