Pošta

Šalter: JP BH POŠTA
Adresa: Međunarodni Aerodrom Sarajevo , Ul. Kurta Schorka 36
Telefon: +387 33 289 100 - lok. 760, 766 901
Fax: +387 33 766 900
Otvorenost: Ponedjeljak - Petak 9:00 - 17:00h

Usluge:

  • Pismonosna služba
  • Uplata
  • Isplata
  • Telegram
  • Slanje paketa
  • Prodaja kartica za dopunu mobitela
  • Prodaja kartica za poštanski telefon
  • Prodaja razglednica
  • Mjenjačnica

Lokacija: prvi sprat - Terminal B.