Poslušajte

Nabavke za 2022 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Objava konkursa i oglasa u dnevnim novinama U toku Otvori
FLUID ZA ZAŠTITU OD ZALEĐIVANJA I ODLEĐIVANJE ZRAKOPLOVA U toku Otvori
Nabavka metal detektorskih vrata. U toku Otvori
NABAVKA KLIMA UREĐAJA ZA ELEKTRO ORMARE U toku Otvori
Nabavka ANPR sistema U toku Otvori
Nabavka opreme za TETRA sistem U toku Otvori
Štampani materijal U toku Otvori
Preprojektovanje Idejnog i Glavnog projekta brze izlazne rulnice „D“ U toku Otvori
Nabavka, izrada i montaža elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B U toku Otvori
Oprema za sistem telefonije. U toku Otvori
Fotometrijsko mjerenje svjetlotehničkih karakteristika svjetiljki AGL sistema U toku Otvori
Software-ski resursi U toku Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova (na period od 1 godine) prema specifikaciji u prilogu U toku Otvori
Proširenje mrežne infrastrukture i nabavka firewall-a U toku Otvori
Izrada akta o procjeni rizika (ZNR) U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za motore MTU U toku Otvori
Proširenje antivirusnog i patch management rješenja Završeno Otvori
Održavanje fotokopir aparata proizvođača KONICA MINOLTA U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača KAHLBACHER (za period od četiri godine) U toku Otvori
Nadogradnja postojeće opreme proizvođača SMITHS DETECTION za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) U toku Otvori
Nadogradnja postojećih metal detektorskih vrata (WTMD) proizvođača CEIA na EU/ECAC – STD2 Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva sa isporukom na pumpnim stanicama Isporučioca U toku Otvori
Isporuka rezervnih dijelova i usluge održavanja sistema komercijalnog parkinga proizvođača Designa (na period od jedne godine) U toku Otvori
Angažovanje projektanta imenovanog od strane Grupe ARH za koordinaciju rada projektanta i rješavanje tehničkih detalja na projektu „Modernizacija i dogradnja Terminala B“ Završeno Otvori
Obuka iz oblasti hitne medicinske pomoći Završeno Otvori
Usluge održavanja higijene objekata i prostora U toku Otvori
Plinski topovi za rastjerivanje ptica U toku Otvori
Nadogradnja sistema za otkrivanje eksploziva za ručni prtljag (SDSBC) na postojeće uređaje HI-SCAN 6040a TiX proizvođača SMITHS DETECTION, sa opcijom za automatsku detekciju oružja Završeno Otvori
Isporuka rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača HITZINGER Electric Power GmbH, Austrija (sukcesivna isporuka na period od 4 godine Završeno Otvori
Lož ulje U toku Otvori
Osiguranje imovine od svih rizika. U toku Otvori
Invalidska kolica U toku Otvori
Aviomostovi sa uključenim sistemom za pristajanje (VDGS) U toku Otvori
Isporuka i montaža zaštitne perimetarske ograde i kablovske kanalizacije uz demontažu postojeće ograde. Završeno Otvori
Materijal za održavanje čistoće U toku Otvori
Usluga održavanja vanjskih hortikulturnih površina i cvijeća u objektima Završeno Otvori
Nadogradnja HI TIP biblioteke slika na postojećem x-ray uređaju proizvođača SMITHS DETECTION Završeno Otvori
Sredstva za dezinfekciju površina (sukcesivna isporuka) U toku Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada na opremi U toku Otvori
Kopir aparati Završeno Otvori
Nabavka sistema barijera za usmjeravanje putnika u Terminalu B - 667 Završeno Otvori
Izrada projekta i prateće dokumentacije "Novo saobraćajno rješenje kompleksa MAS - Land side" Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača MERCEDES Završeno Otvori
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.