Nabavke za 2022 godinu

Naziv Status Dokumentacija
ACI ASQ (Airport Service Quality) anketiranje Završeno Otvori
Sistem za voženje ručne prtljage i automatsko odvajanje sumnjive i ručne prtljage (sistem za automatsko vraćanje korpica - ATRS) Završeno Otvori
Sistem za otkrivanje eksploziva za ručni prtljag (EDSCB - CT Technology, EU/ECAC standard C3) nadograđen opcijom za automatsku detekciju oružja Završeno Otvori
CUPPS platforma Završeno Otvori
Leasing vozila na električni pogon Završeno Otvori
Ukrcajne kartice i privjesci za prtljag (boarding passes & baggage tags) na period od 3 godine Završeno Otvori
Kancelarijski materijal Završeno Otvori
Električna energija Završeno Otvori
Filteri za aerodromsku mehanizaciju Završeno Otvori
Oprema za DNC Završeno Otvori
Električni tegljač Završeno Otvori
Vatrogasno pjenilo Fluorine-free Firefighting Foams (3F) 3% ICAO Level C Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za liftove i eskalatore proizvođača KONE O/Y Finska Završeno Otvori
Održavanje informacionog sistema POINT Završeno Otvori
GLAVNO VATROGASNO VOZILO ZA SPASILAČKO-VATROGASNU SLUŽBU Završeno Otvori
Metlice za aerodromske četke (sukcesivna isporuka) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača COBUS INDUSTRIES GmbH Njemačka (na period od 4 godine) Završeno Otvori
Lož ulje Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača TIPS d.o.o. Leskovec Slovenija (na period od 3 godine) Završeno Otvori
Sistem za vizuelnu komunikaciju Završeno Otvori
Nabavka sistema za pojačanje TETRA signala u novoizgrađenim objektima Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka rezervnih dijelova UPS-ova proizvođača SOCOMEC Završeno Otvori
Izrada akta o procjeni rizika (ZNR) Završeno Otvori
Građevinski radovi u sklopu instalacije sistema tehničke zaštite Završeno Otvori
OPREMA ZA NADOGRADNJU SISTEMA VIDEO NADZORA Završeno Otvori
Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu Završeno Otvori
Hemikalije za odleđivanje operativnih površina (jednokratna isporuka) Završeno Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (sukcesivna isporuka na period od 3 godine) Završeno Otvori
Održavanje sigurnosnih torbi i spremnika za prenos novca Završeno Otvori
Osiguranje uposlenika od nezgode i invaliditeta Završeno Otvori
Sanacija asfaltnog zastora – sukcesivno izvođenje radova (na period od 1 godine) Završeno Otvori
Usluge održavanja sistema vatrodojave Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za split klimatizacione uređaje Završeno Otvori
Rekonstrukcija automatike i zamjena motora na aerodromskim agregatima Završeno Otvori
Hardware-ski resursi Završeno Otvori
Konsultanske usluge (Implementacija ISO 27701 i usklađivanje integrisanog sistema upravljanja sa zahtjevima PIMS-a i Općom uredbom EU o zaštiti ličnih podataka - GDPR) Završeno Otvori
SISTEM ZA USMJERAVANJE SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA Završeno Otvori
Isporuka rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vozila proizvođača VW Završeno Otvori
Bojenje horizontalne signalizacije Završeno Otvori
Objava konkursa i oglasa u dnevnim novinama Završeno Otvori
FLUID ZA ZAŠTITU OD ZALEĐIVANJA I ODLEĐIVANJE ZRAKOPLOVA Završeno Otvori
Nabavka metal detektorskih vrata. Završeno Otvori
NABAVKA KLIMA UREĐAJA ZA ELEKTRO ORMARE Završeno Otvori
Nabavka ANPR sistema Završeno Otvori
Nabavka opreme za TETRA sistem Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
Preprojektovanje Idejnog i Glavnog projekta brze izlazne rulnice „D“ Završeno Otvori
Nabavka, izrada i montaža elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B Završeno Otvori
Oprema za sistem telefonije. Završeno Otvori
Fotometrijsko mjerenje svjetlotehničkih karakteristika svjetiljki AGL sistema Završeno Otvori
Software-ski resursi Završeno Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova (na period od 1 godine) prema specifikaciji u prilogu Završeno Otvori
Proširenje mrežne infrastrukture i nabavka firewall-a Završeno Otvori
Izrada akta o procjeni rizika (ZNR) Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za motore MTU Završeno Otvori
Proširenje antivirusnog i patch management rješenja Završeno Otvori
Održavanje fotokopir aparata proizvođača KONICA MINOLTA Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača KAHLBACHER (za period od četiri godine) Završeno Otvori
Nadogradnja postojeće opreme proizvođača SMITHS DETECTION za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) Završeno Otvori
Nadogradnja postojećih metal detektorskih vrata (WTMD) proizvođača CEIA na EU/ECAC – STD2 Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva sa isporukom na pumpnim stanicama Isporučioca Završeno Otvori
Isporuka rezervnih dijelova i usluge održavanja sistema komercijalnog parkinga proizvođača Designa (na period od jedne godine) Završeno Otvori
Angažovanje projektanta imenovanog od strane Grupe ARH za koordinaciju rada projektanta i rješavanje tehničkih detalja na projektu „Modernizacija i dogradnja Terminala B“ Završeno Otvori
Obuka iz oblasti hitne medicinske pomoći Završeno Otvori
Usluge održavanja higijene objekata i prostora Završeno Otvori
Plinski topovi za rastjerivanje ptica Završeno Otvori
Nadogradnja sistema za otkrivanje eksploziva za ručni prtljag (SDSBC) na postojeće uređaje HI-SCAN 6040a TiX proizvođača SMITHS DETECTION, sa opcijom za automatsku detekciju oružja Završeno Otvori
Isporuka rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača HITZINGER Electric Power GmbH, Austrija (sukcesivna isporuka na period od 4 godine Završeno Otvori
Lož ulje Završeno Otvori
Osiguranje imovine od svih rizika. Završeno Otvori
Invalidska kolica Završeno Otvori
Aviomostovi sa uključenim sistemom za pristajanje (VDGS) Završeno Otvori
Isporuka i montaža zaštitne perimetarske ograde i kablovske kanalizacije uz demontažu postojeće ograde. Završeno Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završeno Otvori
Usluga održavanja vanjskih hortikulturnih površina i cvijeća u objektima Završeno Otvori
Nadogradnja HI TIP biblioteke slika na postojećem x-ray uređaju proizvođača SMITHS DETECTION Završeno Otvori
Sredstva za dezinfekciju površina (sukcesivna isporuka) Završeno Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada na opremi Završeno Otvori
Kopir aparati Završeno Otvori
Nabavka sistema barijera za usmjeravanje putnika u Terminalu B - 667 Završeno Otvori
Izrada projekta i prateće dokumentacije "Novo saobraćajno rješenje kompleksa MAS - Land side" Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača MERCEDES Završeno Otvori