Sponzorstva

Obavještavamo Vas da od danas na našoj web-stranici, možete pristupiti slijedećim dokumentima:

  • Pravilnik o dodjeli sponzorstava u J.P.Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o Sarajevo

Dodjela sponzorstva, realizirat će se u skladu sa navedenim aktima. Pravilnike i obrasce za prijavu, možete preuzeti na linku:


Sponzorstva (PDF)
Pravilnik i izmjene Pravilnika (PDF)
Pravilnik (PDF)