Nabavke za 2024 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača ZIEGLER (na period od 2 godine) U toku Otvori
Originalni rezervni dijelovi sa ugradnjom i usluga interventnog servisa za kamione proizvođača SCANIA U toku Otvori
Održavanje i unaprijeđenje TETRA radio-komunikaciong sistema U toku Otvori
Održavanje sigurnosnih torbi i spremnika za prenos novca U toku Otvori
Trakaste zavjese za Terminal B U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za MTU motore U toku Otvori
Ugradnja zaštitnog filma na staklenu fasadu u Terminalu B Pokrenuto Otvori
Usluge održavanja sistema vatrodojave U toku Otvori
Isporuka i ugradnja staklenih pregrada u Terminalu B U toku Otvori
Trakcione baterije za aerodromska vozila na električni pogon U toku Otvori
Procjena deklarisanog PCN RWY 11-RWY 29 izvođenjem proračuna po ACR-PCR metodi U toku Otvori
Nabavka vjetrokaza. U toku Otvori
Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za chiller na krovu proširenog dijela Terminala B U toku Otvori
Usluge održavanja vanjskih hortikulturnih površina i cvijeća u objektima MAS U toku Otvori
Glavno vatrogasno vozilo za spasilačko - vatrogasnu službu 6*6 U toku Otvori
Usluge revizije finansijskih izvještaja za period 2024. - 2026. godina U toku Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
Aplikacija za izvještavanje o stanju operativnih površina U toku Otvori
Rasvjetna tijela za opremanje bescarinske trgovine Pokrenuto Otvori
Nabavka software-a, pratećih uređaja i godišnjeg održavanja aplikacije za: RCR izvještavanje o uslovima na pisti koja je u skladu sa GRF (GLOBAL REPORTING FORMAT); izvještavanje o obavljenom pregledu manevarskih površina; izvještavanje o pojavi ptica i drugih životinja. U toku Otvori
Izvođenje dodatnih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na realizaciji Glavnog projekta „Proširenje istočnog dijela objekta Terminala B“ Završeno Otvori
Službena i radna odjeća i obuća U toku Otvori
Pultevi za pasošku kontrolu u Terminalu B U toku Otvori
Usluge fiksne i mobilne telefonije U toku Otvori
Reklamiranje na bilboard-u na magistralnom putu M-17, smjer Doboj – Zenica Završeno Otvori
Filteri za klima komore U toku Otvori
Nadogradnja integracijsko-radno-upravljačke i nadzorno-izvještajne platforme za EDS-ove proizvođača SMITHS DETECTION U toku Otvori
Dodatna nabavka materijala za održavanje higijene Završeno Otvori
Sigurnosni skener(SSC), EU/ECAC standard 2.1 TIP A U toku Otvori
Usluge promocije MAS-a (copywriting, media monitoring, vođenje društvenih mreža, PR podrška) Završeno Otvori
Elektro materijal U toku Otvori
Interventna sanacija kolovoza poletno-sletne staze (PSS) Završeno Otvori
Zamjena DDC regulatora Završeno Otvori
Produženje kancelarijskog aplikativnog software-a Završeno Otvori
Mulčer za traktor Pokrenuto Otvori
Promocija 55 godina postojanja MAS-a Završeno Otvori
Fosilna tečna goriva sa isporukom na pumpnim stanicama isporučioca Završeno Otvori
Oprema za salon u javnoj zoni Terminala B. Završeno Otvori
Nadogradnja ATRS-ova modulom za smještaj visokorizične prtljage (High Threat Module) Završeno Otvori
Sistem master ključeva U toku Otvori
Uređaj protiv krađe u Duty Free Shopu Završeno Otvori
Materijal za održavanje čistoće. U toku Otvori
Zamjena rashladnih mašina i sanacija podstanice u starom Terminalu B Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za split klimatizacione uređaje Završeno Otvori
Rezervni dijelovi i usluga interventnog servisa vozila proizvođača VW U toku Otvori
Mašina za čišćenje podnih obloga Završeno Otvori
Laser za rastjerivanje ptica Završeno Otvori
Blindirano vozilo U toku Otvori
Oprema za unaprijeđenje parking sistema Završeno Otvori
Nabavka opreme za procesuiranje putnika i prtljaga U toku Otvori
Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti Završeno Otvori
Hardware-ski resursi Pokrenuto Otvori
Nabavka opreme za unaprijeđenje sistema za kontrolu prolaza Završeno Otvori
Objekat za izlaganje i reklamu eksponata U toku Otvori
Pushback traktor Pokrenuto Otvori
Usluge čišćenja staklene fasade Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis sa isporukom originalnih rezervnih dijelova za liftove i eskalatore proizvođača SCHINDLER Završeno Otvori
Nabavka i implementacija self-service uređaja za registraciju i kontrolu putnika U toku Otvori
Mašinska ulja i maziva Završeno Otvori
Nabavka opreme za unaprijeđenje sistema za video nadzor Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TEHNOLOGIES LIMITED AEROTECH (na period od 3 godine) Završeno Otvori
Isporuka kasetnih metlica za aerodromske četke Pokrenuto Otvori
Nabavka i implementacija software-a za planiranje ruta U toku Otvori
Trakaste zavjese za Terminal B Završeno Otvori
Oprema za otkrivanje tragova eksploziva (ETD) Pokrenuto Otvori
Jednokratne parking kartice Završeno Otvori
Izrada reklamnih panoa Završeno Otvori
Periodični pregledi, servisiranje i održavanje opreme (vatrogasni aparati i hidrantska mreža) prema odredbama ZOP-a (sukcesivno za 2024.godinu) Završeno Otvori
Gume za aerodromsku mehanizaciju U toku Otvori
Akumulatori za aerodromsku mehanizaciju Završeno Otvori
Nabavka opreme za unaprijeđenje i nadogradnju TETRA sistema Završeno Otvori
Oprema za skeniranje obuće (SMD+SED) U toku Otvori
Materijal za izradu kancelarijskog namještaja Završeno Otvori
Izrada monografije o kapitalnim projektima Društva U toku Otvori
Dodatni radovi na mašinskim instalacijama na sjevernoj fasadi Terminala B Završeno Otvori
Sistematski pregledi i dobrovoljno zdravstveno osiguranje Završeno Otvori
Oprema za unaprijeđenje ANPR sistema Završeno Otvori
Plinski topovi Završeno Otvori
Kontrola karte prepreka Tip A (Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A) i snimanja prepreka u zonama PBN letnih procedura aerodroma Sarajevo Završeno Otvori
Periodični pregledi i ispitivanje sredstava rada i opreme, prostorija i elektroizolacione opreme Završeno Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja Završeno Otvori
Nabavka originalnih rezervnih dijelova za EDS proizvođača Smiths Detection Završeno Otvori
Rezervni dijelovi i usluga interventnog servisa vozila TOYOTA Završeno Otvori
Izrada i implementacija mobilne aplikacije (IOS i Android) za upravljanje BLE Beaconima Završeno Otvori
Električna energija Završeno Otvori