Vodič za pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo treba da pomogne podnositeljima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 32/01 i 48/11).

Vodič također sadrži jedinstveni formular zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama mora se uputiti u pisanoj formi. Zahtjev se upućuje na adresu:
J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. Sarajevo – Kabinet direktora
Ul. Kurta Schorka 36.
71210 Ilidža, Sarajevo

Zahtjev se može dostaviti i elektroničkom poštom na adresu direkcija@sarajevo-airport.ba, kao i putem faksa na broj: 033 289 201.

Informacije koje se mogu tražiti podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, te način podnošenja zahtjeva detaljno je objašnjen u Vodiču za pristup Informacijama.