Nabavke za 2020 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Sredstva za dezinfekciju površina Završeno Otvori
Osiguranje motornih vozila A/O, A/K i A/N Završeno Otvori
Održavanje informacionog sistema POINT Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog i preventivnog servisa za vozila proizvođača ZIEGLER, na period od jedne godine Završeno Otvori
Električna energija Završeno Otvori
Kancelarijski materijal Završeno Otvori
Nabavka kreditnih sredstava u iznosu od 16.600.00,00 KM Završeno Otvori
Industrijska sol za posipanje puteva Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
Održavanje sistema vatrodojave Završeno Otvori
Usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu Završeno Otvori
Jednokratne parking karte za Designa parking sistem i kartice za čišćenje (na period od jedne godine) Završeno Otvori
Eksterna revizija finansijskih izvještaja Završeno Otvori
SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA, OBUĆA I SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU RADNIKA Završeno Otvori
Vanredna dezifekcija površina i vozila (sukcesivno izvršenje usluge) Završeno Otvori
Usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti na period od 6 mjeseci Završeno Otvori
Urea Završeno Otvori
Osiguranje zaposlenika od smrti i invalidnosti, odnosno posljedica nezgode Završeno Otvori
Sanacija kolovoznog zastora piste Završeno Otvori
KONSULTANTSKE USLUGE VEZANE UZ PROJEKTOVANJE I REKONSTRUKCIJU PSS, RULNICA I DIJELA PLATFORME Završeno Otvori
Špediterske usluge Završeno Otvori
Gume za aerodromsku mehanizaciju Završeno Otvori
Usluge fiksne telefonije Završeno Otvori
Sistemski i aplikativni software Završeno Otvori
Trakcione baterije za vozila na električni pogon (sukcesivna isporuka) Završeno Otvori
Građevinski materijal za tekuće održavanje Završeno Otvori
Izrada idejnog i glavnog projekta elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B Završeno Otvori
Sanacija asfaltnog zastora - sukcesivno izvođenje radova Završeno Otvori
Akumulatori za aerodromsku mehanizaciju Završeno Otvori
Sukcesivna isporuka po potrebi (zbog pojave korona virusa) hirurških maski i rukavica za zaštitu radnika Društva čija priroda posla zahtjeva kontakt sa putnicima Završeno Otvori
Pultevi za Terminal B Završeno Otvori
Bojenje horizontalne signalizacije Završeno Otvori
Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača VW Završeno Otvori
LDPE vrećice Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva sa isporukom na pumpnim stanicama Isporučioca Završeno Otvori
Automatizacija sistema za rasturanje pothlađene magle Završeno Otvori
Namještaj i oprema za Terminal B Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača TOYOTA Završeno Otvori
Mašinsko čišćenje separatnog sistema Završeno Otvori
Sanacija fekalne kanalizacije NACO kontejnera Završeno Otvori