Prijava za zapošljavanje

Klikom na ovaj link možete preuzeti obrazac/prijavu za zapošljavanje. Nakon što popunite Vašu prijavu postupite u skladu sa oglasom/konkursom za prijem u radni odnos. 

Vaš Međunarodni aerodrom "Sarajevo".