Kontakti

J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Kurta Schorka 36
71210 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Centar za obuku stručnog osoblja
Tel: ++387 33 289 235
Tel: ++387 33 289 285
Fax: ++387 33 289 236
E-mail: skolski.centar@sarajevo-airport.ba