Upravljački sistemi

Od procesno orijentirane organizacije se očekuje da u skladu sa složenošću procesa uspostavi tačno onakav sistem kakav joj je potreban i koji može da joj omogući efikasno odvijanje procesa. Upravo takva orijentiranost razlog je opredijeljenja Društva za uspostavljanje i primjenu globalno prihvaćenih, prepoznatljivih i primjenjivih normi. Planom razvoja Društva obuhvaćen je plan upravljačkih sistema koji je usmjeren na postizanje ciljeva integrisanog sistema upravljanja i specificiranje aktivnosti za ispunjavanje tih ciljeva.

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM ISO 9001 (QMS)

Aktivnosti prema ovom upravljačkom sistemu zasnivaju se na:

 • ­Provođenju aktivnosti na unaprjeđenju i održavanju uspostavljenog sistema EN ISO 9001:2015;
 • ­Aktivnostima kojima organizacija identifikuje svoje ciljeve i utvrđuje procese i resurse koji se zahtijevaju da bi se ostvario željeni rezultat.
 • ­Ažuriranju i radu na dokumentima integrisanog sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015;
 • ­Provođenju internih i eksternih audita, inspekcija i kontrola;
 • ­Unaprjeđenju i poboljšanju procesa kroz praćenje, mjerenje i analiziranje performansi procesa integrisanog sistema upravljanja te primjenjivanje potrebnih mjera za ostvarivanje planiranih rezultata;
 • ­Upravljanju rizicima i prilikama iz domena kvaliteta za sve poslovne procese Društva. Provođenje metoda, tehnika i alata sa ciljem smanjenja uticaja rizika na poslovanje;
 • ­Promociji sistema kvaliteta kod svih zainteresiranih strana;
 • ­Obučavanju i motiviranju zaposlenih da postižu potrebnu kompetentnost i svjesnost o važnosti razvijanja i održavanja pozitivnog odnosa prema sistemskom uređenju i radnom okruženju.

SISTEM OKOLINSKOG UPRAVLJANJA ISO 14001 (EMS)

Implementirani sistem okolinskog upravljanja od 2010. godine obvezuje Međunarodni aerodrom Sarajevo na kontinuirano planiranje, provjeravanje i ocjenjivanje učinkovitosti poduzetih aktivnosti za zaštitu okoline.

Osnovne aktivnosti prema ovom upravljačkom sistemu se zasnivaju na:

 • ­Provođenju aktivnosti na unaprjeđenju i održavanju uspostavljenog sistema EN ISO 14001:2015;
 • ­Identifikaciji, mjerenju i ocjenjivanju okolinskih aspekata te planiranju i realiziranju programa i ciljeva za efikasno i efektivno smanjenje okolinskih uticaja;
 • ­Procjeni rizika iz domena okolinskog upravljanja kroz sistematičan pristup, za sve poslovne procese Društva;
 • ­Upravljanju identificiranim rizicima i prilikama kako bi bili u saglasnosti sa zakonskim, regulatornim i ugovornim zahtjevima, što će uključivati i adekvatne odgovore na nove prijetnje;
 • ­Edukaciji i podizanju svijesti zaposlenika na svim nivoima Društva o važnosti razvijanja i održavanja sistema i postizanju potrebne kompetentnosti;
 • ­Provođenju aktivnosti neophodnih za održavanje Okolinske dozvole.

SISTEM ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU INFORMACIJA ISO 27001 (ISMS)

Aktivnosti prema ovom upravljačkom sistemu se zasnivaju na:

 • ­ Provođenju aktivnosti na unaprjeđenju i održavanju Sistema za upravljanje sigurnošću informacija prema ISO/IEC 27001:2013 i uspostavljenim kontrolama prema posljednjoj Izjavi o primjenjivosti (SoA – Statement of Aplicability);
 • ­Procijeni rizika sa aspekta informacione sigurnosti kroz sistematičan proces procjene rizika;
 • Upravljanju identificiranim rizicima kako bi bili u saglasnosti sa zakonskim, regulatornim i ugovornim zahtjevima kao i očekivanjima korisnika aerodromskih usluga, što će uključivati i adekvatne odgovore na nove prijetnje;
 • ­ Provođenju godišnjih programe podizanja svijesti o informacionoj sigurnosti na svim nivoima u Društvu vezanim za:
  • interne informacije koje pripadaju Društvu
  • informacije dobivene od korisnika aerodromskih usluga/partnera,
  • informacije koje se odnose na korisnike aerodromskih usluga, a koje su kreirane, procesirane, pohranjene ili transmitovane u toku realizacije aerodromskih usluga,
  • sve druge resurse koji su potrebni da se obrade informacije potrebne za obezbjeđenje usluga kupcima i korisnicima aerodromskih usluga.
 • ­Održavanju potvrde Sistema za upravljanje sigurnošću informacija.

CERTIFIKATI

Certifikati o usklađenosti sa najnovijim međunarodnim standardima dodatni su poticaj za Međunarodni aerodrom Sarajevo da nastavi sa politikom ulaganja u razvoj preduzeća kako bi se uzlazna putanja u nivou pruženih usluga i pozitivan trend poslovanja i dalje nastavili.

POLITIKE INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA