Edukacije

  Edukacija osoblja se vrši kroz 3 kategorije:

  • Potvrde o obučenosti
  • Odobrenja za rad
  • Specijalistički kursevi

  POTVRDE O OBUČENOSTI:

  • I.1. KOORDINATOR PROMETA
  • I.2. DISPEČER PROMETA
  • I.3. KONTROLOR OPSLUŽIVANJA
  • I.4. BALANSER ZRAKOPLOVA
  • I.5. DISPEČER PLATFORME
  • I.6. STJUARDESA/STJUARD – PRIHVATA I OTPREME PUTNIKA
  • I.7. PARKER SIGNALISTA
  • I.8. RUKOVALAC OPREMOM I AGREGATIMA
  • I.8.a. RUKOVALAC AGREGATIMA
  • I.8.b. RUKOVALAC OPREMOM ZA SNABDIJEVANJE ZRAKOPLOVA CATERING- om
  • II.1. RUKOVODILAC – KOORDINATOR PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
  • II.2. PROFESIONALNI VATROGASAC
  • II.3. POMOĆNI VATROGASAC
  • III.1. VOZAČ – PUNILAC
  • III.2. MANIPULANT – POMOĆNI RADNIK
  • IV.1. ŠEF SLUŽBE TEHNIČKE ZAŠTITE
  • IV.2. ŠEF SLUŽBE FIZIČKE ZAŠTITE
  • IV.3. ŠEF SMJENE SLUŽBE TEHNIČKE ZAŠTITE
  • IV.4. ŠEF SMJENE SLUŽBE FIZIČKE ZAŠTITE
  • IV.5. VODEĆI KD KONTROLOR
  • IV.6. VODEĆI CARGO KD KONTROLOR
  • IV.7. KD KONTROLOR
  • IV.8. CARGO KD KONTROLOR
  • IV.9. POMOĆNI KD KONTROLOR
  • IV.10. VODEĆI CCTV OPERATER
  • IV.11. CCTV OPERATER
  • IV.12. ČUVAR
  • IV.13. POMOĆNI ČUVAR
  • IV.14. VOĐA PATROLE
  • IV.15. OPERATER NA PS I G2

  ODOBRENJA ZA RAD:

  • RUKOVALAC SREDSTVIMA ZA VUČU ZRAKOPLOVA
  • POMOĆNO OSOBLJE – KRETANJE PO MANEVARSKIM POVRŠINAMA

  SPECIJALISTIČKI KURSEVI:

  • PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
  • SVIJEST O SIGURNOSTI (M1)
  • AERODROMSKA SIGURNOST
  • KD PREGLED OSOBA I STVARI
  • KD PREGLED ODVOJENOG PRTLJAGA SA KONVENCIONALNOM OPREMOM
  • (OSNOVNA OBUKA I OBNOVA)
  • SIGURNOST POSADA
  • UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU
  • SIGURNOST ZRAČNOG OPERATORA (M6)
  • SIGURNOST ODVOJENOG PRTLJAGA (M7)
  • POSTUPANJE SA POTENCIJALNO AGRESIVNIM PUTNICIMA (M9)
  • SIGURNOST CATERINGA (M10)
  • SIGURNOST PRI ČIŠĆENJU (M11)
  • SIGURNOST CARGA / POŠTE (OSNOVNI TEČAJ) (M12)
  • SIGURNOST CARGA / POŠTE (NAPREDNI TEČAJ) (M13)
  • SIGURNOST KOJA SE TIČE VOZAČA NA AERODROMU (M14)
  • OSNOVE SIGURNOSTI NA ZRAČNOJ STRANI AERODROMA (AIRSIDE SAFETY)
  • WILDLIFE MANAGEMENT
  • PRIMJENA EMERGENCY I CONTINGENCY PLANA
  • HEAD SET KOMUNIKACIJA GROUND – COCKPIT
  • ZAŠTITA NA RADU
  • OPASNE MATERIJE (IATA DGR)
   • Cat.1, 2, 3,6     Otpremnici; Osoblje na pakiranju opasne robe; Osoblje na prihvatu opasne robe.
   • Cat. 10 Posada zrakoplova; Planeri utovara
   • Cat. 9, 11, 12 Kabinsko osoblje; Osoblje prihvata i otpreme putnika; Osoblje na sigurnosnim pregledima putnika i prtljaga.
   • Cat. 5, 8 Osoblje na utovaru i istovaru prtljaga, robe i pošte i skladišno osoblje.
   • Cat. 4, 7 Osoblje na općem prihvatu i otpremi robe i prtljaga
  • ODLEĐIVANJE/ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA ZRAKOPLOVA (AEA Cat. DI-L10- 80B)
   • DI-L10       RUKOVALAC U KORPI ODLEĐIVAČA
   • DI-L20       RUKOVALAC U ODLEĐIVAČU
   • DI-L30       SUPERVIZOR ODLEĐIVANJA/ZAŠTITE OD ZALEĐIVANJA ZRAKOPLOVA
   • DI-L30B     KONTROLOR POTREBE ZA ODLEĐIVANJEM/ZAŠTITOM OD ZALEĐIVANJA
   • DI-L40       INSTRUKTOR ODLEĐIVANJA
   • DI-L50       KOORDINATOR ODLEĐIVANJA
   • DI-L60       INSPEKTOR KVALITETA FLUIDA
   • DI-L70       VOĐA OBUKE ZA ODLEĐIVANJE
   • DI-L80       POSADA ZRAKOPLOVA – ZIMSKE OPERACIJE
   • DI-L80B     KABINSKO OSOBLJE – SVJESNOST O ZALEĐIVANJU
  • MJERENJE KOEFICIJENTA TRENJA I IZDAVANJE SNOWTAM-a
  • ODLEĐIVANJE/ZAŠTITA OD ZALEĐIVANJA POVRŠINA
   • KOORDINATOR ČIŠĆENJA, ODLEĐIVANJA/ZAŠTITE OD ZALEĐIVANJA POVRŠINA
   • SUPERVIZOR ČIŠĆENJA POVRŠINA – SURFACE CLEANING SUPERVISOR
   • RUKOVALAC SPECIJALNOM OPREMOM ZA ČIŠĆENJE – HANDLER WITH SPECIAL CLEANING EQUIPMENT