Česta pitanja

Koliko vremena mi je potrebno da dođem do aerodroma, ako krećem iz centra Sarajeva?

Za dolazak automobilom iz centra grada potrebno je oko 20 minuta. Naravno,ovo uveliko zavisi od doba dana i eventualne gužve u saobraćaju.

Po dolasku na aerodrom, gdje se mogu informirati?

Sve informacije o letovima ćete dobiti na šalteru za informacije koji se nalazi u prizemlju pristanišne zgrade. Osim toga, možete se  informirati i putem monitora postavljenih na vidnim i dostupnim mjestima, putem razglasa, te oficijelne web stranice Aerodroma Sarajevo www.sia.ba

Da li mogu kupiti avionsku kartu na aerodromu?

Da, avionsku kartu možete kupiti na šalteru za prodaju karata-ticketing office ili direktno u prostorijama aviokompanije sa kojom putujete.

Postoji li neko određeno vrijeme za registraciju putnika prije leta?

Za međunarodne letove potrebno je doći na aerodrom 90-120 minuta prije predviđenog vremena polijetanja zrakoplova po redu letenja. Detaljne informacije o otvaranju i zatvaranju šaltera za registraciju putnika i prtljaga za pojedine letove možete dobiti ukoliko kontaktirate aviokompaniju sa kojom letite.

Postoji li mogućnost parkiranja automobila na duži period na parkingu aerodroma?

Aerodrom Sarajevo pruža usluge parkinga na duži period. Za boravak vozila na duži period potrebna je prethodna najava korisnika usluga koja se vrši lično (kod parking inkasanta) ili na tel. 033 289 447. Način plaćanja je gotovinom (KM) na parking automatu.

Aerodrom Sarajevo ne snosi nikakvu odgovornost za nestanak ili oštećenje vozila.

Gdje se mogu prijaviti za let, u slučaju kada je avionska karta kupljena putem Interneta?

Kada je karta kupljena putem Interneta dovoljno je samo da Vaše putne dokumente pokažete osoblju na šalteru za registraciju putnika.

U skladu s ugovorenim obavezama prema avioprevoznicima, kontrola putnih dokumenata i uslova putovanja je obavezna,  te je ista na Međunarodnom aerodromu Sarajevo organizovana tako da se radi isključivo na šalterima za registraciju.

U ovu svrhu WEB registrovani putnici ne mogu proći kontrolni punkt s WEB ukrcajnim kartama niti kartama izdatim na nekom drugom aerodromu.

Obaveza referenta koji radi na kontrolnom punktu ili šalteru informacija je da sve putnike s WEB kartama uputi na šalter za registraciju kako bi se izvršila kontrola putnih dokumenata i izdala printana karta za ukrcavanje.

Zanima me koliko iznosi dozvoljena težina prtljaga prilikom putovanja?

Najćešće dozvoljena težina ručnog prtljaga iznosi od 5 do 10 kg, dok težina predatog prtljaga zavisi od klase u kojoj putujete (najčešće ona iznosi 30 kg za poslovnu, te 20 kg za ekonomsku klasu). Međutim za detaljne informacije morate kontaktirati direktno aviokompaniju sa kojom namjeravate putovati.

Da li je na avionskoj karti upisan podatak o dozvoljenoj težini prtljaga?

Obično na kartama postoji podatak o besplatnoj količini prtljaga koja je dozvoljena za svaki dio puta.

Gdje se mogu dobiti informacije u vezi cijene avionske karte?

Za tu vrstu informacija trebate se obratiti aviokompaniji sa kojom namjeravate putovati. Na našoj oficijelnoj web stranici www.sia.ba nalaze se  kontakti svih aviokompanija sa sjedištem na aerodromu, kao i kontakti ureda za prodaju karata.

Kako promijeniti ili potvrditi rezervaciju karte?

Za bilo kakve izmjene napravljene rezervacije ili potvrdu iste molimo da kontaktirate Vašeg avioprevoznika.

Zakasnio/la sam na let zbog nepredviđenih okolnosti. Šta uraditi?

Putnik snosi svu odgovornost za svoje kašnjenje, čak i kada je to posljedica nepredviđenih okolnosti (radovi na putu, gužva u saobraćaju i sl.). Jedino rješenje je ponovna kupovina avionske karte.

Postoje li neka određena pravila u slučaju da sa sobom vodim i svog kućnog ljubimca?

Prevoz životinja je dopušten ukoliko to ne zabranjuje država u koje se  kućni ljubimci prevoze i ukoliko je dozvoljeno propisima avio prevoznika. Prilikom rezervacije karte potrebno je o tome obavijestiti Vašu aviokompaniju, jer u zavisnosti od težine životinje i pravila aviokompanije, kućni ljubimci će biti smješteni u putničkoj kabini ili u prtljažnik zrakoplova.

Koja je dozvoljena veličina ručnog prtljaga?

Što se tiče maksimalno dozvoljene veličine ručnog prtljaga, najčešće je to zbir triju dimenzija (dužina, širina i visina) tog komada prtljaga koji ne smije prelaziti 120 cm. Za detaljne informacije provjeriti sa Vašom aviokompanijom.

Da li sa sobom kao dio ručnog prtljaga mogu ponijeti muzički instrument?

Dozvoljeno je nositi muzičke instrumente kao drugi predmet ručnog prtljaga, ali će morati biti pregledani. Bitno je napomenuti da ako je instrument nestandardiziranih dimenzija, prevoz ove vrste prtljaga naplaćuje se po posebnim tarifama. Savjetujemo Vam da se prilikom rezervacije karte konsultujete sa aviokompanijom sa kojom putujete.

Koliko komada prtljaga je dozvoljeno predati prilikom registracije za let?

Pojedine aviokompanije dozvoljavaju samo jedan prtljag po putniku, dok su druge ograničene na ukupnu težinu prtljaga, znači ne po broju. Za detaljne informacije možete kontaktirati aviokompaniju sa kojom putujete.

Šta ako je težina predatog prtljaga veća od dozvoljene?

Većina aviokompanija će Vam dozvoliti prevoz prtljaga sa prekomjernom težinom, ali sa dodatnom naplatom za prekoračenu težinu. U tom slučaju putnik je dužan platiti višak prtljaga.Uplatu za prevoz prtljaga koji prelazi dozvoljenu količinu besplatnog prtljaga možete izvršiti direktno u predstavništvu aviokompanije sa kojom putujete, a koje se nalaze u pristanišnoj zgradi.

Da li postoje određena pravila za prevoz sportske opreme  (konkretno zimska oprema, skije)?

Oprema za razne vrste sportova, prije svega treba biti adekvatno upakovana. Prevoz sportske opreme dosta zavisi od pravila avio kompanije, te isto tako i od tipa zrakoplova sa kojim letite. Ukoliko propisi avioprevoznika nalažu naplatu, onda se  primjenjuje posebna tarifa za prevoz istih. Najbolje je da prije kupovine karte,  ove detalje provjerite sa Vašom aviokompanijom.

U slučaju da izgubim nešto od ličnih stvari prilikom boravka na aerodromu, kome da se obratim?

Potrebno je da se obratite osoblju u odjelu za izgubljeno-nađeno (Lost&Found Office).

Kako ostvariti WiFi konekciju na aerodromu?

Potrebno je da u ugostiteljskim objektima u pristanišnoj zgradi kupite kupon za korištenje ovih usluga.

Da li u kabinu zrakoplova mogu unijeti laptop?

Naravno.Laptopi se moraju izvaditi iz ručnog prtljaga i biti odvojeno pregledani. Torba za laptop će se smatrati za jednu stavku koju vam je dozvoljeno unijeti u kabinu.

Da li Aerodrom Sarajevo pruža usluge za osobe sa posebnim potrebama?

Da, međutim prilikom kupovine avionske karte potrebno je obavijestiti aviokompaniju o vrsti pomoći koja Vam je potrebna radi adekvatnog pružanja te usluge. Za detaljne informacije obratiti se aviokompaniji sa kojom namjeravate putovati.

Da li i pod kojim uslovima je dozvoljeno samostalno putovanje maloljetne osobe?

Maloljetne osobe će biti prihvaćene na let u slučaju da  posjeduju važeću putnu ispravu i važeće roditeljsko dopuštenje ovjereno od strane notara. Međutim,  pravila putovanja ne određuje Aerodrom Sarajevo, već aviokompanija, te se preporučuje da direktno kontaktirate aviokompaniju sa kojom putujete.