Realizacija ugovorenih nabavki

Naziv Datum objave Preuzimanje
Realizacija nabavki za 2024. godinu 30.05.2024 Download
Realizacija nabavki za 2023. godinu 28.02.2024 Download
Realizacija nabavki po Pravilniku za period do 30.09.2023. godine 28.02.2024 Download
Realizacija nabavki za 2022. godinu 28.02.2024 Download
Realizacija nabavki za 2021. godinu 28.02.2024 Download