Nabavke za 2019 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Servis električnih ugostiteljskih uređaja U toku Otvori
Kopir aparati U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova traka za prtljag proizvođača VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. Holandija (na period od 2 godine) 2019 U toku Otvori
Trakcione baterije za vozila na električni pogon U toku Otvori
Rekonstrukcija toplotne podstanice - Duplex hangar U toku Otvori
Demontaža postojeće i izgradnja nove perimetarske ograde U toku Otvori
FIDS monitori U toku Otvori
Oprema za proširenje sistema za kontrolu prolaza (PACS) U toku Otvori
Mašina za pakovanje u kuhinji i cateringu U toku Otvori
Materijal za održavanje mašinskih instalacija i termotehničkih postrojenja U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasno vozilo proizvođača Ziegler (za period jedne godine) U toku Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača SCANIA (za period od dvije godine) U toku Otvori
Sistem za upravljanje prtljagom (BHS) uključujući opremu za pregled prtljaga U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine). U toku Otvori
Hardware-ski resursi U toku Otvori
Licence za održavanje mrežne i serverske opreme U toku Otvori
Proširenje i upgrade OpenLPR SDK paketa za ANPR sistem U toku Otvori
Nabavka Skysafe software-a za aerodrome U toku Otvori
Aerodromski platformski autobusi U toku Otvori
Aerodromski multiposipač U toku Otvori
Paletni utovarivač U toku Otvori
Regulatori konstantne struje (CCR) za AGL sistem U toku Otvori
Kancelarijski materijal U toku Otvori
Izgradnja novog objekta za prihvat i otpremu vrijednosnih (VAL) pošiljki U toku Otvori
Sistem za pohranu podataka (Storage System) U toku Otvori
Mrežna oprema U toku Otvori
Oprema za TETRA sistem U toku Otvori
Oprema za video-nadzor (kamere) U toku Otvori
Plinski topovi za rastjerivanje ptica U toku Otvori
Sanacija krova zgrade održavanja i trafo-stanice U toku Otvori
Ažuriranje serverskih verzija za SW video nadzor U toku Otvori
Sistem barijera za usmjeravanje putnika U toku Otvori
Izrada karte prepreka U toku Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme - Faza V i VI U toku Otvori
Nadzor nad izgradnjom novog administrativno-poslovnog objekta Pokrenuto Otvori
Gorivo za neregistrovani vozni park aerodroma sa uslugom opsluživanja U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača KAHLBACHER MACHINERY GmbH, Austrija (za period od dvije godine) U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH, Engleska (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za BMS U toku Otvori
Izgradnja i opremanje nove trafo-stanice U toku Otvori
Servis motornih rolo vrata proizvođača HOERMANN, Njemačka U toku Otvori
Fluid za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za SPLIT klimatizacione uređaje Završeno Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova (betonska podloga) - V faza Završeno Otvori
Održavanje fotokopir aparata U toku Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere U toku Otvori
Oprema za otkrivanje tragova eksploziva Završeno Otvori
Propan u TF bocama od 35kg U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za liftove i eskalatore proizvođača KONE O/Y, Finska (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova avio mostova proizvođača “Aviobridge” U toku Otvori
Elektro materijal Završeno Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završeno Otvori
Sistemski i aplikativni software Završeno Otvori
Sanitarni pregled radnika, radnih površina i namirnica Završeno Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača Završeno Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada za opremu MAS Završeno Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova (na period od 3 godine) Završeno Otvori
Kompaktne aerodromske četke Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis detektora eksplozivnih para, izolacionih, oxigen aparata i kompresora proizvodžača Drager Safety AG, Njemačka (za period od dvije godine) od strane ovlaštenog servisera Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine). Završeno Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završeno Otvori
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.