Nabavke za 2019 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača Trepel (za period dvije godine) U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača BULMOR (za period dvije godine) U toku Otvori
Dodatne usluge na projektovanju rekonstrukcije PSS, rulnica i dijela platforme U toku Otvori
LDPE vrećice Završeno Otvori
Servis motora vatrogasnog vozila proizvođača “DETROIT DIESEL”. Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača TOYOTA U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača TIPS (za period dvije godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača TLD (za period dvije godine) Završeno Otvori
Sanitetsko vozilo U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača MOVENTOR OY Finska (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača MERCEDES U toku Otvori
Izrada projekta za novi depo goriva U toku Otvori
Aviomostovi U toku Otvori
Usluge (na period od 3 godine) SITA Worldtracer sistema za procesuiranje izgubljenog prtljaga putnika sa uključenim API. U toku Otvori
Izrada idejnog i glavnog projekta elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B U toku Otvori
Sanacija asfaltnog zastora - sukcesivno izvođenje radova U toku Otvori
Traktor sa plugom i kosilicom sa mulcherom U toku Otvori
Bojenje horizontalne signalizacije Završeno Otvori
Proširenje i nadogradnja IKT infrastrukture U toku Otvori
Izrada projekta ugradnje novog kotla u objekat kotlovnice sa svim dodatnim instalacijama i opremom Završeno Otvori
Sukcesiva isporuka dnevne, sedmične i mjesečne štampe Završeno Otvori
Konsultantske usluge vezane uz projektovanje i rekonstrukciju pss, rulnica i dijela platforme U toku Otvori
Migracija i dvogodišnje pružanje usluga sistema kontrole odlazaka putnika, prtljaga i zrakoplova (DCS) i sistema uparivanja prtljaga (BRS) U toku Otvori
Mašinska ulja i maziva U toku Otvori
Servis električnih ugostiteljskih uređaja Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i rezervni dijelovi za sigurnosnu opremu proizvođača SMITHS DETECTION i CEIA (na period od dvije godine) U toku Otvori
Kopir aparati Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova traka za prtljag proizvođača VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. Holandija (na period od 2 godine) 2019 U toku Otvori
Trakcione baterije za vozila na električni pogon U toku Otvori
Rekonstrukcija toplotne podstanice - Duplex hangar Završeno Otvori
Demontaža postojeće i izgradnja nove perimetarske ograde Završeno Otvori
FIDS monitori Završeno Otvori
Oprema za proširenje sistema za kontrolu prolaza (PACS) Završeno Otvori
Mašina za pakovanje u kuhinji i cateringu Završeno Otvori
Materijal za održavanje mašinskih instalacija i termotehničkih postrojenja Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasno vozilo proizvođača Ziegler (za period jedne godine) Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača SCANIA (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Sistem za upravljanje prtljagom (BHS) uključujući opremu za pregled prtljaga U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine). Završeno Otvori
Hardware-ski resursi Završeno Otvori
Licence za održavanje mrežne i serverske opreme Završeno Otvori
Proširenje i upgrade OpenLPR SDK paketa za ANPR sistem Završeno Otvori
Nabavka Skysafe software-a za aerodrome Završeno Otvori
Aerodromski platformski autobusi Završeno Otvori
Aerodromski multiposipač Završeno Otvori
Paletni utovarivač U toku Otvori
Regulatori konstantne struje (CCR) za AGL sistem U toku Otvori
Kancelarijski materijal Završeno Otvori
Izgradnja novog objekta za prihvat i otpremu vrijednosnih (VAL) pošiljki Završeno Otvori
Sistem za pohranu podataka (Storage System) Završeno Otvori
Mrežna oprema Završeno Otvori
Oprema za TETRA sistem Završeno Otvori
Oprema za video-nadzor (kamere) Završeno Otvori
Plinski topovi za rastjerivanje ptica Završeno Otvori
Sanacija krova zgrade održavanja i trafo-stanice U toku Otvori
Ažuriranje serverskih verzija za SW video nadzor Završeno Otvori
Sistem barijera za usmjeravanje putnika Završeno Otvori
Izrada karte prepreka Završeno Otvori
Nadzor i ispitivanja nad betonskim radovima na rekonstrukciji parkirne platforme - Faza V i VI Završeno Otvori
Nadzor nad izgradnjom novog administrativno-poslovnog objekta Završeno Otvori
Gorivo za neregistrovani vozni park aerodroma sa uslugom opsluživanja Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača KAHLBACHER MACHINERY GmbH, Austrija (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH, Engleska (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za BMS Završeno Otvori
Izgradnja i opremanje nove trafo-stanice Završeno Otvori
Servis motornih rolo vrata proizvođača HOERMANN, Njemačka Završeno Otvori
Fluid za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za SPLIT klimatizacione uređaje Završeno Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova (betonska podloga) - V faza Završeno Otvori
Održavanje fotokopir aparata Završeno Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere Završeno Otvori
Oprema za otkrivanje tragova eksploziva Završeno Otvori
Propan u TF bocama od 35kg Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za liftove i eskalatore proizvođača KONE O/Y, Finska (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova avio mostova proizvođača “Aviobridge” Završeno Otvori
Elektro materijal Završeno Otvori
Materijal za održavanje čistoće Završeno Otvori
Sistemski i aplikativni software Završeno Otvori
Sanitarni pregled radnika, radnih površina i namirnica Završeno Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača Završeno Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada za opremu MAS Završeno Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova (na period od 3 godine) Završeno Otvori
Kompaktne aerodromske četke Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis detektora eksplozivnih para, izolacionih, oxigen aparata i kompresora proizvodžača Drager Safety AG, Njemačka (za period od dvije godine) od strane ovlaštenog servisera Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine). Završeno Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završeno Otvori
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.