Nabavke za 2019 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Gorivo za neregistrovani vozni park aerodroma sa uslugom opsluživanja U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača KAHLBACHER MACHINERY GmbH, Austrija (za period od dvije godine) U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TECHNOLOGIES LIMITED AEROTECH, Engleska (za period od dvije godine) U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za BMS U toku Otvori
Izgradnja i opremanje nove trafo-stanice U toku Otvori
Servis motornih rolo vrata proizvođača HOERMANN, Njemačka U toku Otvori
Fluid za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja zrakoplova U toku Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za SPLIT klimatizacione uređaje U toku Otvori
Sanacija asfaltnih površina ispod avio mostova (betonska podloga) - V faza Otvori
Održavanje fotokopir aparata U toku Otvori
Prirodna izvorska voda pakovana za dispanzere U toku Otvori
Oprema za otkrivanje tragova eksploziva U toku Otvori
Propan u TF bocama od 35kg U toku Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova za liftove i eskalatore proizvođača KONE O/Y, Finska (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova avio mostova proizvođača “Aviobridge” U toku Otvori
Elektro materijal U toku Otvori
Materijal za održavanje čistoće U toku Otvori
Sistemski i aplikativni software U toku Otvori
Sanitarni pregled radnika, radnih površina i namirnica Završeno Otvori
Gume za potrebe aerodromske mehanizacije Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva za registrovani vozni park aerodroma sa sukcesivnom isporukom na pumpnim stanicama ponuđača U toku Otvori
Izrada i montaža elemenata pokrova šatora i cerada za opremu MAS Završeno Otvori
Održavanje radio-komunikacionog sistema TETRA proizvođača MOTOROLA; preventivni i interventni servis sa ugradnjom rezervnih dijelova (na period od 3 godine) Završeno Otvori
Kompaktne aerodromske četke U toku Otvori
Preventivni i interventni servis detektora eksplozivnih para, izolacionih, oxigen aparata i kompresora proizvodžača Drager Safety AG, Njemačka (za period od dvije godine) od strane ovlaštenog servisera Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER INTERNATIONAL GmbH, Austrija (za period od dvije godine). Završeno Otvori
Tečna goriva za neregistrovana aerodromska vozila, termogene i agregate (za period od jedne godine) Završeno Otvori
Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići se koriste za poboljšanje korisničkog iskustva i funkcionalnosti stranice.