DANOVA - Inovativne transportne usluge za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji

Link za preuzimanje dokumenta 

Letak