Generalna rekonstrukcija poletno-sletne staze

Međunarodni aerodrom Sarajevo zatvara se za saobraćaj u vremenu:
od 02 septembra 2005. u 00.00 sati do 10 septembra 2005. godine do 23.59 sati.
Tokom ovog perioda avio saobraćaj će biti usmjeren na aerodrome Tuzla i Mostar.
Avio kompanije blagovremeno će obavijestiti svoje putnike o izboru alternativnog aerodroma i naèin transfera za svoje letove ranije planirane za Sarajevo.
Molimo sve korisnike naših usluga da uvaže neodložnu potrebu za izvođenje ovih radova, obzirom da je pitanje bezbjednosti letenja bio imperativ za donošenje odluke o rekonstrukciji.
Napominjemo da je ovakve radove na rekonstrukciji moguće izvesti samo u periodu stabilnih vremenskih uslova i bez većih atmosferskih padavina.
Kolektiv Međunarodnog aerodroma Sarajevo unaprijed se zahvaljuje na razumjevanju svim korisnicima, a završetkom ovog obimnog posla garantuje bolji i bezbjedniji kvalitet svojih usluga.