Preporuke o putovanju u zemlje u kojima je registrovana nova gripa

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARTSVO ZDRAVSTVA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH

Sarajevo, 07.07.2009.

Svjetska zdravstvena organizacija ne preporucuje ogranicavanje prometa robe i putnika u zemlje i iz zemalja u kojima je registrovana nova gripa "pandemijska h1n1 2009"

VAKCINA PROTIV OVOGA TIPA GRIPE JOS NE POSTOJI.

S obzirom da se nova gripa "pandemijska H1N1" prenosi kapljicnim putem (bliskim kontaktom), preporucuje se u toku boravka u zemljama u kojima je ova bolest registrovana, pridržavanje opštih higijenskih mjera za sprecavanje kapljicnih infekcija, a to su:
  • Cesto pranje ruku sapunom i tekucom vodom, posebno nakon kihanja, kašljanja (može i brisanje alkoholnim rastvorom)
  • Respiratorna higijena (zaklanjanje usta, nosa kod kihanja, kašljanja - najbolje jednokratnom maramicom, koju nakon upotrebe treba baciti u smece)
  • Izbjegavanje bliskog kontakta sa oboljelima koji imaju povišenu temperaturu i kašlju
  • Izbjegavanje skupova u zatvorenom prostoru sa velikim brojem ljudi
  • Provjetravanje prostorija utice na smanjenje koncentracije virusa u prostorijama i cesto je efikasnija mjera od dezinfekcije vazduha
  • Redovito ciscenje i pranje povrsina u okruzenju u kojem boravite
  • Antiviralni lijekovi se koriste iskljucivo po preporuci ljekara
  • Maske se ne preporucuju, osim za osobe sa simptomima bolesti, njihovu pratnju i zdravstveno osoblje.

Ove preporuke se primjenjuju u trenutnoj fazi kretanja virusa nove gripe "pandemijska H1N1 2009", radi smanjenja sirenja virusa.

Za sve detaljnije informacije obratiti se:

Sluzbi za epidemilogiju zavoda za javno zdravstvo FBiH
Sarajevo, Titova br. 9, tel.: 033 716-590
Mostar, Vukovarska BB, tel. 036 347 139