Predstavljena Karta aerodromskih prepreka

    Danas je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo predstavljena ažurirana Karta aerodromskih prepreka. Svečanosti su prisustvovali predstavnici menadžmenta Aerodroma Sarajevo, te kompanija Geodata, King IT i IGA-plan.
    Međunarodni aerodrom Sarajevo je u cilju povećanja stepena sigurnosti pri različitim zračnim operacijama, polovinom protekle godine pokrenuo postupak izrade karte prepreka - tip A. Značaj izrade karte prepreka je prije svega osiguranje uvjeta za sigurno kretanje zrakoplova, kao i sprečavanje narušavanja sigurnosti zbog prepreka u okolini Aerodroma.
    Projekat je obuhvatio i izradu baze podataka o preprekama koje se nalaze u opsegu ravni za polijetanje na Aerodromu Sarajevo. Uporedo sa realizacijom aktivnosti neophodnih za izradu karte prepreka, izvršeno je i geodetsko snimanje kompletnog područja Aerodroma unutar ograde, a izrađen je i 3D plan obuhvata aerodroma, odnosno baza podataka koja će poslužiti kao osnova budućeg geografskog informacionog sistema (GIS-a).
    Proces realizacije projekta zahtijevao je detaljno istraživanje na terenu, te se odvijao uglavnom noću, radi omogućavanja neometanog odvijanja zračnog prometa.