Atraktivni paketi za dolazak turista iz UAE

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Udruženje privrednika i agencije će sa hotelijerima i KJP ZOI’84 napraviti atraktivne pakete za boravak turista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema njihovim željama i interesima.

Ovo je dogovoreno na zajedničkom sastanku u Sarajevu, kojem su prisustvovali Šerif Mujkanović, ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, predstavnici Turisičke zajednice Kantona Sarajevo, Udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine, Međunarodnog aerodroma Sarajevo i agencije Bosnia Travel.

U trenutnoj situaciji pandemije građani UEA imaju bezvizni režim, bez dodatnih zahtjeva, što je učesnike sastanka opredjelilo da se u narednom periodu posebna pažnja posveti turistima iz UEA.
Dogovoreno je da će Turistička zajednica KS sa Udruženjem turističkih privrednika BiH i turističkim agencijama organizirati dolazak vodećih tour operatera, blogera i predstavnika javnog informisanja iz UEA u Sarajevo. U tome će pomoći ambasador Mujkanović, koji će razgovarati sa tour operaterima i blogerima iz UEA i dogovoriti konkretne vidove saradnje između njih i Turističke zajednice KS, Udruženja privrednika BiH i domaćih agencija.

Prema dogovoru, Turistička zajednica KS, Udruženje privrednika i agencije će sa hotelijerima i KJP ZOI’84 napraviti atraktivne pakete za boravak turista iz UAE, prema njihovim željama i interesima.

Turistička zajednica KS će od 01.01.2021. godine otvoriti turistički informativni centar na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i stvoriti preduslove da svaki gost – turista bude kvalitetno informisan o turističkim potencijalima KS, destinacijama i drugim informacijama za ugodan boravak u Sarajevu i BiH. Sarajevski aerodrom će u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima stvoriti sve preduslove za prijem i prolaz turista UEA na aerodromu.

Na osnovu statističkih podataka Turističke zajednice KS turisti iz UEA s u tokom 2019. i 2020. godine imali značajan broj dolazaka u KS. U 2020. godini za deset mjeseci zabilježen je dolazak više od 5.000 turista iz UAE koji su ostvarili više od 25.000 noćenja. U 2019. godini broj dolazaka je premašio 25.000 a noćenja je bilo više od 90.000.